Zahtjev je namijenjen isključivo kupcima kategorije poduzetništvo, a kupci kategorije kućanstvo zahtjev mogu popuniti ovdje.

Molimo Vas, popunite priloženi obrazac i Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bit će Vam dostavljen poštom.

Izjava o suglasnosti

Ovime izjavljujem da smo suglasni da HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, zastupana po direktorici mr. Tini Jakaši, dipl.ing., kao naš punomoćnik od HEP-ODS-a d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ishodi sve potrebne podatke o svim obračunskim mjernim mjestima u svrhu sklapanja Ugovora o opskrbi električnom energijom, uključujući primjerice sljedeće podatke za svako obračunsko mjerno mjesto:

  1. Šifra distribucijskog područja
  2. Šifra obračunskog mjernog mjesta
  3. Naziv obračunskog mjernog mjesta
  4. Adresa obračunskog mjernog mjesta
  5. Priključna snaga obračunskog mjernog mjesta
  6. Napon priključka obračunskog mjernog mjesta
  7. Stanje usklađenosti mjerne opreme na obračunskom mjernom mjestu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava
  8. Tarifni model
  9. Potrošnja električne energije u posljednjih 12 mjeseci
  10. Pristup raspoloživim podacima o krivuljama opterećenja (radna snaga)
Prikupljanje podataka provodi se radi sklapanja Ugovora o opskrbi električnom energijom te praćenja i analize potrošnje električne energije putem podataka s krivulja opterećenja. Suglasan sam da podatke čiju dostavu temeljem ove punomoći zatraži HEP Opskrba d.o.o., HEP ODS d.o.o. dostavi u excel formatu u elektronskom obliku na e-mail nipee.opskrba@hep.hr .


Polja označena zvjezdicom * obavezno ispuniti.
Puni naziv poduzeća: *
OIB: *
Pažljivo upišite svoj OIB. U slučaju netočnog OIB-a,
Vaš Ugovor neće biti važeći.
Ulica i kućni broj: *  
Poštanski broj i mjesto: *
Odgovorna osoba: *
Telefon: *
E-mail adresa:
     Izjava o suglasnosti ** Bez suglasnosti ne možemo zaprimiti Vaš zahtjev