Informativni izračun

- kućanstvo


{{m}}
* unesite snagu vašeg najvećeg trošila, primjerice protočnog bojlera uvećanu za još nekoliko kW - snaga koju mogu angažirati druga trošila

dnevna dnevna
{{getVTpercent()}}%
odnos više i niže tarife

Izračun

Stavka Količina
[ kwh ]
Cijena
[ EUR ]
Iznos
[ EUR ]
energija {{racun.potrosnja}} {{racun.proizvodnja.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.proizvodnja.vt.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.vt.iznos| number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.proizvodnja.nt.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.nt.iznos| number: 2}}
prijenos {{racun.potrosnja}} {{racun.prijenos.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.prijenos.vt.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.vt.iznos| number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.prijenos.nt.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.nt.iznos | number: 2}}
Radna snaga {{data.snaga}} [ kW ] {{racun.prijenos.snaga.cijena | number: 6} {{racun.prijenos.snaga.iznos | number: 2}}
distribucija {{racun.potrosnja}} {{racun.distribucija.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.distribucija.vt.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.vt.iznos | number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.distribucija.nt.cijena | number:6}} {{racun.distribucija.nt.iznos | number: 2}}
Radna snaga {{data.snaga}} [ kW ] {{racun.distribucija.snaga.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.snaga.iznos | number: 2}}
{{racun.energija | number: 2}}
opskrba {{data.brojMjeseci}} mj. {{cjenik.opskrba | number: 4}} {{racun.opskrba | number: 2}}
mjerno mjesto {{data.brojMjeseci}} mj. {{ model.mjernaUsluga | number: 4}} {{racun.mjernaUsluga | number: 2}}
oie {{racun.potrosnja}} {{ cjenik.oie | number: 6}} {{racun.oie | number: 2}}
osnovica za PDV {{racun.osnovica | number: 2}}
PDV ( {{ cjenik.pdv * 100 }} % ) {{racun.pdv | number: 2}}
Ukupno ( {{racun.ukupnoKn | number: 2}} HRK ) {{racun.ukupno | number: 2}}